Dylan Crossman

Dylan Crossman

Dylan Crossman es mou com un cable d’alta tensió, un ballarí amb una musculatura i aplom que el deixa a un preguntant-se si és possible fer la transició d’un moviment a un altre amb tal claredat, velocitat i direcció. READ MORE